/Files/images/SED_8950d.jpg

Бобилєва Ольга Іванівна - вчитель-логопед ЗДО "Золота рибка". Має вищу освіту, 13 років педагогічного стажу. Кваліфікаційна категорія - "спеціаліст І категорія".

Логопедична група в дитячому садку

Не мине і року, як ваша дитина піде до школи. А до навчання в школі дитину слід готувати. Важливо, щоб на той час дитина володіла грамотною фразою, розгорнутою мовою, об’ємом знань, умінь і навичок, які передбачені програмою дошкільного закладу. Адже всі помилки, які роблять діти в мові, діти-школярі згодом переносять на письмо. Є три причини, які впливають на помилки в мові:

1. Недостатній рівень сформованості фонематичного слуху

2. Несформованість звукової сторони мови

3. Проблеми в розвитку лексики і граматики

Все це призводить до замін, перекручень та викривлень в мові. Тому без корекційних заходів успішне подальше навчання стає неможливим. Саме по цій причині, в дошкільних закладах і були створені логопедичні групи, де дітям з різними вадами надається допомога спеціаліста.

В травні місяці, проводилось первинне обстеження дітей і визначилася приблизна кількість майбутнього контингенту. В вересні, після повторної перевірки, вже остаточно вирішилося питання про зарахування дитини в логопедичну групу. Діти п’ятилітнього віку зараховуються в логопедичну групу терміном на один рік (окрім дітей з важкими вадами). Наповнюваність дітей в групі не може бути менша 12 чоловік.

При комплектуванні логопедичних груп враховується думка таких спеціалістів як психоневролог і отоларинголог. В дітей повинен бути нормальним: слух і інтелект. Все це фіксується в картці мовного обстеження. В свою чергу і логопед дає свою характеристику про особливості мовного розвитку дитини.

По якій причині діти потрапляють в логопедичні групи?

Причини можуть бути різними:

1. Діти заміняють деякі звуки більш простими по артикуляції

2. Пом’якшують звуки

3. Ізольовано сам звук дитина вимовляє, а от у мові по якійсь причині не використовує

4. Нестійке вживання звуків в мові (в одних випадках говорить правильно, а в інших ні)

5. Звук пропускається

6. Важко даються слова із збігом приголосних

7. Є просто важкі слова (так звані слова складної структури)

8. Змазана вимова в результаті спотвореної артикуляції (неправильний прикус, коротка під’язикова зв’язка, неповні зубні ряди, парез м’язів губ і язика)

9. Відсутність правильного зразку для наслідування (говорять так, як говорять батьки)

10. Недостатній фонематичний слух

11. Бідний словник (дитина не може пояснити елементарні слова і показати примітивні картинки)

12. Помилки в відмінкових закінченнях (помилки у вживанні прийменників, узгодженні іменників з дієсловами прикметниками, числівниками).

Все це і є причиною по якій дитина потрапляє в логопедичну групу. З дітьми проводяться фронтальні, індивідуальні, підгрупові заняття.

Кiлькiсть переглядiв: 342